-22%
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Genuine Kyocera WT-860 Waste Toner Bottle TASKAlfa-3050ci 3500i

Kyocera

OEM Code: WT860
Brand: Kyocera
Duty Cycle: 22,000 pages at 5% coverage

Kyocera WT-860 Waste Toner Bottle TASKAlfa-3050ci 3500i is compatible with:

Kyocera FSC8650DN / Kyocera TASKalfa 3050ci / Kyocera TASKalfa 3051ci / Kyocera TASKalfa 3500i / Kyocera TASKalfa 3501i / Kyocera TASKalfa 3550ci / Kyocera TASKalfa 3551ci / Kyocera TASKalfa 4500i / Kyocera TASKalfa 4501i / Kyocera TASKalfa 4550ci / Kyocera TASKalfa 4551ci / Kyocera TASKalfa 5500i / Kyocera TASKalfa 5501i / Kyocera TASKalfa 5550ci / Kyocera TASKalfa 5551ci

$37.90 $48.90

Compare